İnternet Kampanyaları

EN SON KREDİ KARTI KAMPANYALARI

TAKSİTLİ ARABA KAMPANYALARI

Felsefenin Anlamı nedir?

                                                  

Yunanca dilinde felsefe “seviyorum”, “peşinden koşuyorum”, “arıyorum” anlamında olan (phileo) “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen (sophia) sözcüklerinin birleşmesi ile meydana gelen Felsefenin sözcük anlamı: “bilgelik sevgisi” veya “bilgi sevgisi”dir.

 

Bununla uğraşan her araştırmacıya filozof adı verilmiştir. Başlangıçta bütün bilim ve disiplinlerin yer aldığı felsefenin daha sonra kendisinden ayrılan diğer disiplinlerden konusu ve yönetimiyle ayrıldığı ortadadır. Felsefenin konuları şunlardır: genel olarak varlık, bir bütün olarak evrenin kendisini ,insanı ve insanın hayatımı bütün olarak etkiler.

Bilim dalları bilginin tam olarak kendini verir. Felsefe ise bilgiyi nasıl elde edip , öğrenebileceğimizi ortaya koyar. Bilim ele aldığı konuları alan alan ayırır felsefe ise bu bütün alanları bir araya alarak genel ilkelere ulaşmaya çalışır.

Felsefe düşünce ile gelişen bir düşünce faaliyetidir. İnsanların tümü ile soru sorarak tek bir olan felsefeyi geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bazı farklı türden sorularla felsefe, insanların yaşamları ve yaşamlarının anlamlarını kavramalarını sağlar daha sonra ise bu düşünme dalı ile ilgili felsefe ismini verdiğimiz bilgi türü doğar ve felsefe bilgisinin ne olduğunu daha doğru bir şekilde anlayıp kaç tür bilgi olduğunu kavrarız.

Bilginin tanımı:

İnsanlar edindiği bilgilerle gelişmiş ve bilgileriyle bütün olup onlarla yaşamaya başlamıştır. Örneğin: bu düşünce az kısıtlı ama ne demek istediğimi umarım anlarsınız.

İnsanoğlu en başta kerpiç evlerde yaşamaya başlamıştır daha sonra  ise gelişerek bilgileri benimseyerek yaşam alanları gökdelenlere kadar yükselmiştir. Yolculuklarını yürüyerek yapan insan hayvanlardan faydalanmış , daha sonra tekerleği arabaya çevirmiş en sonda uzay araçlarını icat etmiştir. İnsanın bilgisini geliştirme macerasını böyle yorumlayabiliriz.

Bilginin çeşitli tanımları ve çeşitli görüşleri vardır. İlk olarak basit bir tanımla başlayalım.

İnsan duyu organları ile çevresini tanımlayıp algılar. Bu algılama sırasında nesneleri ve özneleri ikiye ayırır.

Özne: Bilen insanın ta kendisidir. Nesne: Bilinen yani algıladığı bütün varlıklardır.

Bilgi bilen öznenin , bilinen nesneyi tanıyıp algıladıktan sonra ondan aldığı bilgilerle “ürünler” ortaya çıkan bir kavramdır. Bu kavram şöyle gelişir ;  Bilgi sahibi olan öznenin aktif bir şekilde pasif olan nesneyle kurduğu bilgi aktı (bağ) ile ona yüklediğimiz anlamlar ve bu anlamlar dolayısıyla insan bilincinin nesneye yönelmesi sonucu bilgi aktı kurularak bilgi ortaya çıkar.

Bilgini türleri:

İnsanın çok yönlü özelliği birbirinden farklı olan soyut veya somut objelerle  bağ kurmasını sağlar. Bu nedenle insanın kendi davranışları, tavırları, düşünce tarzı genetik yada değil farklı olduğu için tek bir bilgi dalından söz edilemez. İnsanın doğası gereği yaşama amacını sorgulamaktadır dolayısıyla felsefeyi ortaya koymuştur ama bilgide öyle değildir. Bilgi farklı türlere ayrılmıştır: Dünyayı ve toplumu tanımak için bilimsel bilgi, doğada var olan ürünlerle araç gereç yapabilmek için teknik bilgi, bedenini daha güzel yapabilmek ve etrafı güzelleştirmek için sanat bilgisine en son olarak ta arınmak, aydınlanmak vb. şeyler için de dini bilgiyi ortaya koymuştur. Bu yüzden insanın farklı düşünce tarzlarına göre bilgi türlerine yönlenmiştir. Bilgi türlerinin ortak olarak tek bir yanı vardır oda  ( özne-nesle) ilişkisinden ötürü ortaya çıkmış olmalarıdır.

Gündelik bilgi: 

Bu bilgi türü adından da anlaşılabileceği üzere gündelik yaşamımızdaki pratik ve en kestirme yoldan  çözümlerine varma düşüncesinin ürünüdür. İnsanların varlıklarının oluşumundan ve toplum haline gelmelerinden bu yana bu bilgi türü kullanılmaktadır. Örneğin: Su üzerindeki tahtanın yüzdüğünü görerek sallar,kayıklar,gemiler vb. şeylerle bir çok  nehirleri denizleri hatta okyanusları aşmışlardır. birkaç sefer limon yiyerek limonun “eksi” olduğu vurgusunu öne çıkarmışlardır. Gündelik yaşamda deme yanılma ile yol alınır ve işe yarayan yollar seçilir. “Papatyanın öksürüğe iyi gelmesini” gündelik bilgi ile ulaşılmıştır. Bulutların  kararması sonucu yağmur yağacağını anlayan kişi şemsiyeyle dışarı çıkar.

Dini bilgi: 

Dini bilgi, evrenin içinde yer alan her şeyi ve Tanrı kavramına açıklık getirir. Din Tanrı inancına dayalı bir şeydir. Din insanı ruhani ve toplumsal olarak düzen sağlar.

Dini bilgi bilen ile bilinen arasındaki bağ kurarak ve bu bağı gözlemleyerek elde edilen bilgi türüdür. Dini bilgi fizik kurallarının ötesinde (metafizik) bir bilgi dalı olduğu için fizik ötesi bir bilim dalı olarak değerlendirebiliriz. Dini bilginin mantığı şudur: Evreni ve bizi büyük bir aşkla yaratan çoğu zaman (Tanrı) en doğru bilgiye sahiptir çünkü evreni ve beni o yarattı mantığıyla yönelme üzerine bir düşünce ile ortaya çıkmıştır.

Dini bilgi sistematiktir. Kişiye özgü bir bakıştır. Kendi içinde mantık ve tutarlılık esasına uygun bir görüştür.Ayrıca düzenleyici bir yaptırımdır ve örgütlüdür.

Teknik bilgi:

Teknik bilgi insanın doğadan aldığı ürünlerle yapılan alet edevatlar için kullanılan bilgiye denir. Teknik bilgi tarihin bölümleri içerisinde üç dala ayrılmıştır:

1.Alet teknolojisi.

2.Makine teknolojisi.

3.Otomasyon teknolojisi.

Teknik bilgi somut araçların içeriğini sunan bilgi dalıdır. İlk olarak alet tekniğidir. bu dönemde yapılan aletler el emeğidir. Tarlalar ekilip birlikle bazı aletlerle toplanmıştır kolay taşınması için el arabası icat edilmiştir. İkinci aşama ise makine tekniğidir. Bu aşamada tüm işler makinelere yaptırılmaya başlanmıştır , insanlar makineleri kontrol bölümündedir. Üçüncü aşama ise otomasyon tekniğidir. Bu aşamada ise makineler otomatikleşmiş ve insanlar sadece planlamasını yapıp denetleme aşamasına gelmiştir.

Sanat bilgisi:

Teknik gibi sanat da insanın doğada bir şeyi ortaya çıkartması,üretmesidir.

Sanat bilgisine elde ederken, akıl,düşünme gibi bilgi aktarımlarının yanı sıra, düşünme gücü, refleks ve sezgi gibi bağlantılar kullanılır.

Sanat bilgisi hayal gücüne düşlere önem verir. Sanat bilgisinin içinde  doğa olması zorunlu değildir. Sanatın objelere verdiği farklı anlamlar doğru bilgi verme zorunluluğu taşımamaktadır.

Sanatsal bilgi sanatçının hayal gücü ve yaratıcılığıyla aklının ürünüdür. Bu nedenlerle sanatsal obje özgün ve özel bir üründür. Sanatsal objenin en belirgin özelliği sanatçının tek olmasıdır.

Aynı sanatçı aynı objeyi farklı ruh hallerinde düzenlediğinde sanatsal obje farklı yorumlara ulaşır.

Sanat bilgisinde farklı araç gereçler,alet edevatlar hatta sanatsal objenin ürünü dahil farklı ifade edilebilir.

Aynı temaların farklı sanatçılarla ve ürünlerle ortaya koyulması çok farklı sanat alanlarınında doğmasına neden olur.

Bundan ötürü ortaya çıkan sanat dalları şunlardır: Tiyatro,sinema,resim,müzik,heykel,mimari,edebiyat gibi sanat dalları oluşmuştur.

Bilimsel Bilgi:

Belirli sınırlar içerisinde belirlenmiş bir alanda genel geçer bilgiyi bilmek amacıyla sistemli olarak belirli eylemlerle elde edilen bilgidir.

Bilimsel bilgi kişiden kişiye toplumdan topluma değişmez. Objektif yöntemler ile elde edilir.

Bu bilgiler tutarlı ve sistemli bilgilerden oluşur. Kısacası insanlığa sağlanan bilgiler diyebiliriz.

Bilimsel bilgi yöntemine ve amacına ulaşmak için üç bilim grubuna ayrılır

1. Formel bilgiler

2. Doğa bilimleri

3. İnsan bilimleri

 

Formel bilimler

Formal bilimler (idael bilimler) olarak’da bilinir. Bu gruba matematik ve mantık gibi bilimlerde girer. Bu bilimin ana konuları doğada bulunmayan duygularla algılanmayan yalnızca düşüncede olan tasarımsal varlıkların oluşturduğu bilgileri ele alır. Mantıkta önermelerin ve dış dünyada ki bağlantılarının karşılığına uyup uyulmadığı ile ilgilenmez.

Mantık için önemli olan yargıların doğruluğu değil yargılar arasında ki ilişkilerin doğruluğudur.

Formel bilimlerinin konusunu oluşturan yalnızca ideal varlıklar ve düşüncede bulunan gözlem ve deneyler incelenemez bunun sonucu olarak tümdengelim yçntemi kullanılarak formel bilimler ortaya çıkar.

Doğa Bilimleri

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.